Zateplenie starších rodinných domov

Nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Pre úspory energií v domácnosti rodinného domu a získanie energetického certifikátu budovy je potrebné myslieť na správne zateplenie základov, konštrukcií a ich kombinácia s využitím úsporných zariadení.

Rekuperácia

Zateplenie starších rodinných domov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 107/2019 Z. z poskytuje príspevok s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov.

Príspevok je poskytovaný na stavebné úpravy, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy s cieľom zlepšiť energetickú hospodárnosť rodinného domu. Príspevok pokryje časť nákladov, ktoré boli vynaložené na zateplenie rodinného domu.

Cena realizácie s materiálom

Realizácia a cena obsahuje poradenstvo, návrh riešenia celého systému zateplenia podľa lokálnych možností, charakteru stavby a požiadaviek. Odporúčaný vhodný materiál, kotvenie a skladbu vrstiev. Predpokladom je správne zvládnutie a zateplenie základov a zvislých konštrukcií bez tepelných mostov hrubej stavby.
Dôležitý je aj návrh rekuperácie, vykurovania a prípravy teplej vody, montáž zariadení a príslušenstva, spustenie a odskúšanie celého systému. Zanechajte nám kontakt a ozveme sa vám.

Plánujete, staviate rekonštruujete RD

Plánujete rekonštrukciu, alebo dostavbu rodinného domu a tešíte sa na nízke náklady na vykurovanie ako v nízkoenergetickom dome.
Nezabúdajte správne obývať svoj dom a starať sa o zdravie seba aj domu. Začína to základmi, hruhou stavbou, zateplením a správnym využívaním úsporných zariadení.
Dôležitá je celková koncepcia úspor domu, návrh rekuperácie, vykurovania a prípravy teplej vody, montáž zariadení a príslušenstva. Zanechajte nám kontakt a ozveme sa vám.

Rekuperácia

Nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Z Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie vyplýva, že túto úroveň budú musieť dosiahnuť všetky nové budovy, pri ktorých bola žiadosť o vydanie stavebného povolenia podaná po 31. decembri 2020.

Ako rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov.

Cena realizácie s materiálom

Realizácia a cena obsahuje poradenstvo, návrh riešenia konštrukcie, zateplenia stavby a zohľadnenie požiadaviek. Odporúčaný vhodný materiál, kotvenie a skladbu vrstiev. Predpokladom je správne zvládnutie a zateplenie základov a zvislých konštrukcií bez tepelných mostov hrubej stavby a holo-domu.
Dôležitý je aj návrh rekuperácie, využitia úsporných zariadení, vykurovania a prípravy teplej vody, montáž zariadení a príslušenstva, spustenie a odskúšanie celého systému. Zanechajte nám kontakt a ozveme sa vám.

Plánujete, staviate rodinný dom

Plánujete výstavbu nového rodinného domu a tešíte sa na nízke náklady na vykurovanie ako v nízkoenergetickom dome s takmer nulovou potrebou energie.
Nezabúdajte správne obývať svoj dom a starať sa o zdravie seba aj domu. Začína to základmi, hruhou stavbou, zateplením a správnym využívaním úsporných zariadení.
Dôležitá je celková koncepcia úspor domu, návrh konštrukcie, rekuperácie, vykurovania a prípravy teplej vody, montáž zariadení a príslušenstva. Zanechajte nám kontakt a ozveme sa vám.

Financovanie a úvery

rada a pomoc od profesionála

Pomoc odborníka pri financovaní

Každý zámer, veľký aj malý, výstavba rodinného domu, rekonštrukcia, zateplenie, alebo výmena starého vykurovania za nové a použitie úsporných zariadení si vyžaduje dostatočné zdroje financií.

Riešiť sa to dá hypotekárnym, stavebným, alebo spotrebným úverom, hotovosťou a ich kombináciou.

V danej oblasti je správne sa poradiť s profesionálom, ktorý zhodnotí vaše možnosti a poradí, pomôže vám.